Al sinds het begin van de Havelter Survivalrun hebben we een aantal trouwe sponsoren. Daar zijn we deze sponsoren enorm dankbaar voor! Omdat we ambitie hebben om de run uit te breiden en altijd ruimte hebben voor nieuwe sponsoren, zijn we dit jaar weer op zoek gegaan. En met succes! Want dit jaar heeft het Ondernemersfonds Westerveld een substantiële bijdrage toegezegd voor de Havelter Survivalrun.

Ondernemersfonds Westerveld 

Marjolein Rink, Fondsmanager Ondernemersfonds Westerveld : Het Ondernemersfonds Westerveld is samen met Koepel Ondernemend Westerveld de verbindende factor tussen ondernemers, inwoners, verenigingen, belangengroeperingen en de gemeente. Het fonds stelt de ondernemers in staat om gezamenlijk activiteiten en voorzieningen te financieren met als doel meer verbindingen en samenwerkingen tot stand te laten komen en het economische klimaat en de leefbaarheid van de dorpen in de gemeente te versterken. 

Hiervoor kunnen aanvragen ingediend worden. Op de website www.ondernemersfondswesterveld.nl is het aanvraagformulier te vinden welke hiervoor gebruikt kan worden.

Eén van de aanvragen die onlangs is beoordeeld, is die van Survival Havelte. Op 12 mei organiseert de Stichting Survival Havelte de ‘Havelter Survivalrun’. Hierbij komen zo’n 1300 survivalrunners, afkomstig uit heel Nederland, naar onze gemeente. Daarnaast wordt er op 10 mei, in samenwerking met de landelijke organisatie ‘Special Heroes’, een Sport Heroes-run georganiseerd voor zo’n 400 kinderen met een ‘uitdaging’ (speciaal onderwijs, lichamelijke- en/of geestelijke beperkingen). Een mooi evenement dat steeds groter wordt en waarmee Havelte en Westerveld op de kaart worden gezet. De stichting zoekt in de voorbereiding, maar ook tijdens dat weekend de samenwerking met diverse ondernemers.

Deze ‘Havelter Survivalrun’ bestaat al een tijdje, maar wil zich nu gaan professionaliseren. Om de uitbreiding van de diverse hindernissen te kunnen realiseren, zodat ze niet hoeven te korten op het aantal startbewijzen en de wachttijd voor de onderdelen worden verkort, moeten zij investeren in materialen. Daarnaast hebben zij de ambitie om de run volgend jaar voor de KSR (Korte Survival Run) aan te melden. Dit zou betekenen dat er wedstrijdlopers uit het gehele land naar Havelte komen om punten te verzamelen voor het klassement. Door een bijdrage uit het Ondernemersfonds Westerveld kunnen zij deze plannen nu gaan uitvoeren.